Autoryzacja i kontrola kosztów

SafeQ

System SafeQ przesyła generowane raporty na wybrany adres e-mail bądź zapisuje je we wskazanym katalogu w formatach XLS, CSV, XML i HTML. Raporty te są podstawą do długookresowych statystyk i analiz.

System SafeQ umożliwia nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom sprzętu drukująco-kopiującego. Administrator w zależności od potrzeb ustala, którzy pracownicy mogą drukować i kopiować w kolorze, a którzy jedynie w trybie monochromatycznym.

System zezwala także na wprowadzanie limitów druku dla konkretnych działów bądź użytkowników systemu. W tym celu należy zdefiniować miesięczną kwotę, jaką poszczególne osoby lub zespoły mogą wykorzystać na wytwarzanie dokumentów. Aby system sprawdził, czy dany pracownik ma uprawnienia do skorzystania z urządzenia wystarczy, że wprowadzi kod do specjalnego terminala. Autoryzacji można również dokonać za pomocą odpowiedniej karty lub na podstawie linii papilarnych.

Rozwiązanie SafeQ znajduje szerokie zastosowanie w firmach, gdzie istotną rolę odgrywa druk poufny.

Bardzo przydatną funkcją systemu SafeQ jest tzw. wydruk podążający. Jeśli drukarka lub kopiarka z której zamierza skorzystać użytkownik jest zajęta, system przekierowuje zadanie na inne urządzenie. Eliminuje to konieczność oczekiwania na dokumenty, co wpływa korzystnie na wydajność pracy.

bg

YSOFT

Formularz
zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!