Efaktura

Korzyści

Podstawową korzyścią wynikającą z zastąpienia faktury papierowej fakturą elektroniczną jest zmniejszenie kosztów związanych z wystawieniem i przesyłaniem tego dokumentu.

Obniżenie całkowitego kosztu obsługi faktury dzięki wykorzystaniu Sytemu Obsługi E-faktur uzyskiwane jest poprzez:

  • wyeliminowanie kosztów przesyłki (opłaty pocztowe lub kurierskie)
  • skrócenie czasu potrzebnego na wystawianie i dystrybucję faktur
  • skrócenie czasu wyszukiwania e-faktur w archiwum elektronicznym
  • oszczędność czasu pracowników zaangażowanych w proces składowania i przechowywania dokumentów

Podstawy prawne

Rozwiązanie wykorzystuje produkty zgodne z wymaganiami:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
  • Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. wraz z właściwymi dla niej rozporządzeniami
bg

Efaktury

Formularz
zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!